Трактори

Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки

Головчук А.Ф.
Орлов В.Ф.
Строков О.П.

За редакцією професора А.Ф. Головчука

На нашому сайті розглянуто конструкцію, роботу, основні експлуатаційні регулювання та технічне обслуговування механізмів і систем колісних і гусеничних тракторів. Особлива увага приділена опису сучасних двигунів, їх механізмів і систем.

Інформація зібрана для фахівців робочих професій сільськогосподарського виробництва, трактористів-машиністів, комбайнерів, механіків, фермерів.

На сьогодні Україна без власного виробництва сучасної високопродуктивної, економічно обґрунтованої сільськогосподарської техніки, харчової та переробної промисловості не може успішно конкурувати на світовому ринку сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.

Використання раціональної агротехніки та прогресивних технологічних процесів на всіх етапах вирощування і переробки сільськогосподарської продукції — один із напрямів виходу з кризи в агропромисловому комплексі. Тому технічне переоснащення аграрного сектора економіки повинне забезпечувати виконання сучасних вимог до технологій сільськогосподарського виробництва. Насамперед це дотримання оптимальних строків та якісного виконання технологічних операцій, досягнення високої продуктивності агрегатів та зменшення питомих енергетичних витрат на виконання сільськогосподарських робіт за рахунок розширення використання ресурсоощадних технологій виробництва, збалансованих технологічних комплексів машин, альтернативних джерел енергії та зниження технологічного навантаження на довкілля, створення комфортних умов для роботи механізаторів.

Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій у різних галузях виробництва. Вони широко використовуються у сільському господарстві, зокрема, у землеробстві і тваринництві. Сьогодні, коли державні, колективні і фермерські господарства мають різноманітну вітчизняну і зарубіжну сільськогосподарську техніку, подальше зростання виробництва продукції, зміцнення економіки України залежать від рівня кваліфікації механізаторських кадрів.

Тракторист — машиніст повинен досконало знати конструкцію трактора, його вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації.

У підручнику викладено будову, роботу, технічне обслуговування механізмів і систем двигуна, трансмісії, ходової частини, органів керування робочого, допоміжного і електричного обладнання сільськогосподарських тракторів.

Відповідно до навчальних програм розглядаються класифікація, технічна характеристика тракторів сільськогосподарського призначення та їх двигунів, основні поняття і визначення, робочий процес дизеля, а також пускового карбюраторного двигуна. Дається загальна характеристика паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів. Конструкція і робота механізмів, систем та окремих вузлів аналізуються на прикладі сучасних моделей тракторів виробництва України і держав-учасниць СНД.

Розділи по направленнях

Розділ 1.основні відомості про трактори

Розділ 2. Тракторні двигуни

Розділ 3. Кривошипно-шатунний механізм

Розділ 4. Газорозподільний механізм

Розділ 5. Система охолодження

Розділ 6. Система мащення

Розділ 7. Система живлення

Розділ 8. Система пуску

Розділ 9. Трансмісія. Зчеплення

Розділ 10. Коробки передач. Проміжні з'єднання і карданні передачі

Розділ 11. Ведучі мости. Кінцеві передачі

Розділ 12. Ходова частина

Розділ 13. Механізм керування трактором

Розділ 14. Робоче обладнання

Розділ 15. Допоміжне обладнання

Розділ 16. Електрообладнання тракторів

Додатки